им


им
1. Ырым, им-том. Дәва, шифа 2. күч. Әмәл, чара 3. Кирәкле, мәҗбүри тип-тигез булуы им түгел 4. күч. "Им өчен, Имгә эзләсәң дә, Имгә дә" һ. б. тезмәләр белән килгәндә: бик аз гына да, бөтенләй, бернинди дә, бернигә дә имгә яраксыз. ИМ ИМЛӘҮ – Чиргә каршы берәр ырым эшләү. ИМ (ИМ-ТОМ) ИТҮ – Халык дарулары яки ырымнар белән дәвалау

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.